Omschrijving (toelichting)

We bieden ondersteuning aan de samenwerking/fusie van de Veiligheidsregio's Flevoland en Gooi en Vechtstreek en de GGD-en. Daarmee wordt bijgedragen aan het verminderen van de kwetsbaarheid van de Veiligheidsregio en wordt de kwaliteit verder vergroot bij de uitvoering van de taken. De samenwerking met Flevoland geschiedt op basis van een samenwerkingsovereenkomst (SOK).

Omschrijving (label)
Begroting 2021