Omschrijving (toelichting)

De woningmarkt in Gooise Meren staat onder druk. Bovendien is het aantal ontwikkellocaties in gemeentelijk bezit beperkt. In deze omstandigheden is het niet altijd vanzelfsprekend dat er voldoende woningen worden gerealiseerd in het betaalbare en middensegment. Hierop willen we meer regie voeren. Een van de manieren is het gebruik maken van de wettelijke mogelijkheid (Besluit ruimtelijke ordening) tot het vastleggen van percentages van bepaalde woningbouwcategorieën (sociale huur, middensegment) in nieuw vast te stellen bestemmingsplannen. In 2021 stellen we een doelgroepenverordening op. Door middel van de doelgroepenverordening kan er gebruik gemaakt worden aan het vastleggen van percentages van bepaalde wooncategorieën in bestemmingsplannen.

 

Omschrijving (label)
Begroting 2021