Omschrijving (toelichting)

In lijn met het uitgangspunt om als gemeente alleen vastgoed in eigen bezit te hebben voor maatschappelijke taken, wordt een lijst opgesteld van het te verkopen vastgoed. Op basis van het op te stellen beleidskader kan beredeneerd worden aangegeven welk historisch erfgoed in gemeentelijk bezit moet worden verworven, behouden dan wel kan worden afgestoten. In het geval van afstoting geven we voorwaarden voor gebruik, behoud en onderhoud van de betreffende panden.

Omschrijving (label)
Begroting 2021