Omschrijving (toelichting)

In het voorjaar van 2020 is de raad geïnformeerd over de nieuwe gemeentebrede marketingorganisatie. Na verdiepend onderzoek naar het draagvlak, is in het najaar 2020 besloten om over te gaan op oprichting van deze organisatie. In 2021 geven we samen met de marketingorganisatie vorm aan de doelstellingen op het gebied van vitale kernen.

Omschrijving (label)
Begroting 2021