Omschrijving (toelichting)

In 2021 zetten wij de trainingen aan ketenpartners voort om inzicht te krijgen en te behouden in het proces van radicalisering en het herkennen en duiden van signalen.

Omschrijving (label)
Begroting 2021