Omschrijving (toelichting)

In 2021 wordt het vastgoed registratie en managementsysteem ontwikkeld vanuit een integrale visie op het gebruik door de hele organisatie. Bij de aanschaf van het vastgoedregistratie en -managementsysteem wordt gezocht naar software die door meerdere afdelingen gebruikt kan worden, om zo te komen tot integrale managementinformatie over onze portefeuille.

Omschrijving (label)
Begroting 2021