Omschrijving (toelichting)

In de Programmabegroting zijn verplichte indicatoren opgenomen. Over het algemeen zeggen de verplichte indicatoren onvoldoende over de effectiviteit van het beleid. We streven ernaar indicatoren te ontwikkelen die deze informatie wel bieden en die daarmee ook sturingsmogelijkheden geven. In de voorliggende Programmabegroting 2021 zijn voor het product Duurzaamheid (Programma 5) de eerste indicatoren opgenomen.

Omschrijving (label)
Begroting 2021