Omschrijving (toelichting)

In de concept RES zijn op regionaal niveau zoekgebieden om de mogelijkheden voor het opwekken van zon- en windenergie verder onderzocht kunnen worden. In 2020 en 2021 moet worden onderzocht wat er concreet mogelijk is in deze zoekgebieden, zodat er in de RES 1.0 een concreet bod gedaan kan worden. In Gooise Meren ligt de prioriteit bij zoekgebieden langs de A1 ter hoogte van Muiden en het Naarderbos voor het opwekken van zonne-energie. Het college vindt het van belang dat inwoners vooral profiteren van de uiteindelijke projecten. Bij het onderzoek worden belangrijke stakeholders, zoals inwoners en energiecoöperatie Wattnu betrokken.

Omschrijving (label)
Begroting 2021