Omschrijving (toelichting)

Na een regionale marktconsultatie voor aanbieders van inburgeringslessen (september 2020), volgt een aanbestedingstraject, dat in de eerste helft van 2021 zal worden afgerond.

Omschrijving (label)
Begroting 2021