Omschrijving (toelichting)

Het onderzoek naar (partitiële) leegstand en bundeling van functies wordt voortgezet.  Het makelen van huisvestingsvragen en -aanbod wordt een continu proces 

Omschrijving (label)
Begroting 2021