Omschrijving (toelichting)

We helpen mantelzorgers dementie en Niet Aangeboren Hersenletsel in de pilot Klantreis Mantelzorg. De zorg voor deze mantelzorgers is vaak zwaar. In de pilot maken we mantelzorgers eerder bewust van de taken en uitdagingen die op hen afkomen. Ook ondernemen we in 2021 actie om respijtzorg beter aan te laten sluiten bij de behoefte van mantelzorgers. Met respijtzorg krijgen mantelzorgers een adempauze en kunnen zij de zorg langer volhouden.

Omschrijving (label)
Begroting 2021