Omschrijving (toelichting)

We organiseren een halfjaarlijkse inspiratiebijeenkomst met medewerkers en management om kennis en ervaringen uit te wisselen en van elkaar te leren.

Omschrijving (label)
Begroting 2021