Omschrijving (toelichting)

Doelen uit het beleidsplan zijn o.a. een prettige leefomgeving, biodiversiteit, nieuw gemeentelijk vastgoed natuurinclusief bouwen, een groen compensatieplan en educatie. Het betreft ook het versterken van de samenwerking met dierenwelzijnsorganisaties en samenwerkingspartners zoals het Goois Natuurreservaat en de Dierenbescherming. De samenwerking met de Regio Gooi en Vechtstreek wordt voortgezet, met als doel een regionale versterkte aanpak, die onze dierenwelzijnsorganisaties ondersteunt om hun taken uit te kunnen blijven voeren.

 

Omschrijving (label)
Begroting 2021