Omschrijving (toelichting)

We stellen in 2021 ons nieuwe gezondheidsbeleid vast voor de komende vier jaar (2021-2024). De op te nemen speerpunten kiezen we op basis van de landelijke nota gezondheidsbeleid 2020 en de resultaten van de gezondheidsmonitor van de GGD onder jeugd (resultaat in juni 2020 bekend), volwassenen en ouderen (resultaat in 2e kwartaal 2021 bekend).

Omschrijving (label)
Begroting 2021