Omschrijving (toelichting)

In 2021 brengen we de opgave van de wijk in kaart. Daarbij kijken we naar opvallende kenmerken in de wijk. Om deze op het spoor te komen benutten we open data. We kijken voorts naar de leefbaarheidssituatie door gegevens van de wijk te koppelen aan landelijk normen en normen gebaseerd op ons beleid. Op die manier zien we zowel waarin een wijk afwijkt van andere vergelijkbare wijken als dat wij zicht krijgen op de mate waarin situaties in wijken niet voldoen aan landelijke- of door onszelf bepaalde normen. Meten is weten is een spoor uit het actieplan leefbaarheid. 

Omschrijving (label)
Begroting 2021