Omschrijving (toelichting)

Wij bieden sportverenigingen de mogelijkheid een subsidie aan te vragen voor het organiseren van een sportactiviteit voor specifieke doelgroepen. Ook is er een subsidieregeling voor het organiseren van een kleinschalige sportevenementen. Zo stimuleren sport, spel en ontmoeting.

Omschrijving (label)
Begroting 2021