Omschrijving (toelichting)

We leren als organisatie om initiatieven vanuit de samenleving meer te stimuleren en te faciliteren. De ambities die we hebben op het terrein van participatie en samenwerken met de gemeente, sluiten goed aan bij de ambities en doelstellingen van de Omgevingswet. De wet zegt over participatie: ‘het in een vroegtijdig stadium betrekken van belanghebbenden vergroot de kwaliteit van oplossingen en zorgt ervoor dat verschillende perspectieven, kennis en creativiteit direct op tafel komen’.

Omschrijving (label)
Begroting 2021