Omschrijving (toelichting)

Het besluit van de gemeenteraden in onze regio om doelgroepenvervoer voor de onderdelen Leerlingenvervoer (per 1 augustus 2021) en Wmo-vervoer (per 1 januari 2021) in te besteden, . betekent een eigen Vervoer BV dat ondergebracht wordt bij de Regio Gooi- en Vechtstreek (als gemeenschappelijke regeling). Hiermee zijn periodieke aanbestedingen voor deze doelgroepen verleden tijd. Het doel is onder andere een meer optimale dienstverlening aan onze kwetsbare inwoners.

Omschrijving (label)
Begroting 2021