Omschrijving (toelichting)

We willen leerlingenprognoses om vraag en aanbod te monitoren, waarbij specifiek aandacht is voor nieuwbouwontwikkelingen. De meest recente prognoses dateren uit 2019.

Omschrijving (label)
Begroting 2021