Omschrijving (toelichting)

Het stimuleren van initiatieven loopt onder andere via de initiatieventafel. Aan de initiatieventafel leggen we de juiste verbindingen tussen en met initiatiefnemers. We delen daar kennis en ondersteunen initiatieven door aan te geven wat nodig is om het initiatief verder te brengen.

Omschrijving (label)
Begroting 2021