Meer
Publicatiedatum: 05-11-2020

Inhoud

Terug

Inzetten op preventie, repressie en nazorg en deelnemen aan diverse overleggen

Inzetten op preventie, repressie en nazorg en deelnemen aan diverse overleggen

Omschrijving (toelichting)

In de lokale aanpak radicalisering en polarisatie staat een combinatie van preventie, repressie en nazorg centraal. De gemeente werkt samen met de ketenpartners uit het veiligheids- en Sociaal domein.
In regionale overleggen wordt informatie gedeeld en afgestemd om signalen van radicalisering en polarisatie in een vroeg stadium met alle ketenzakelijke partners te delen en voortijdig op te kunnen handelen.

Omschrijving (label)
Begroting 2021