Omschrijving (toelichting)

Door inzet van buurtsportcoaches stimuleren we het (sportief) bewegen van onze inwoners. Daarnaast stimuleren en ondersteunen zij sport- en beweegaanbieders om structureel sportaanbod te ontwikkelen gericht op specifieke doelgroepen.

Omschrijving (label)
Begroting 2021