Omschrijving (toelichting)

We gaan onderzoeken of uitbreiding van de inzet van een gebarentolk wenselijk en haalbaar is, bijvoorbeeld bij de interviews met de burgemeester die door GooiTV worden uitgezonden en bij crisiscommunicatie. De nieuwjaarsreceptie zal niet conform de traditie plaatsvinden. Afhankelijk van de invulling wordt gekeken of inzet van de gebarentolk mogelijk is.

Omschrijving (label)
Begroting 2021