Terug

Inzet op dekkend AED-netwerk

Inzet op dekkend AED-netwerk

Omschrijving (toelichting)

In 2021 wordt ingezet op het creëren van de bekendheid met de beschikbaarheid van AED's (reanimatie) in de vorm van een campagne, daarnaast wordt getracht een dekkend AED netwerk te realiseren met inzet van vrijwilligers.

Omschrijving (label)
Begroting 2021Publicatiedatum: 05-11-2020

Inhoud