Omschrijving (toelichting)

In 2021 wordt ingezet op het creëren van de bekendheid met de beschikbaarheid van AED's (reanimatie) in de vorm van een campagne, daarnaast wordt getracht een dekkend AED netwerk te realiseren met inzet van vrijwilligers.

Omschrijving (label)
Begroting 2021