Omschrijving (toelichting)

Het Waterlabel laat inwoners, bedrijven en gemeentes samenwerken aan een klimaatbestendige stad. Om de bewoners bewuster te maken, is het regenwaterlabel, kortweg waterlabel, voor woningen ontwikkeld. Het waterlabel geeft informatie over de capaciteit van een huis / tuin om water vast te houden In 2021 informeren we woningeigenaren actief over het waterlabel van hun woning en informeren we ze ook over de mogelijkheden die er zijn om (al dan niet gesubsidieerd) het waterlabel van hun woning te verbeteren

Omschrijving (label)
Begroting 2021