Omschrijving (toelichting)

We hebben behoefte aan nader inzicht in de huidige capaciteit en kwaliteit van onze gymzalen in relatie tot gebruik voor bewegingsonderwijs. Hiervoor willen we een integraal plan opstellen dat een meerjarenperspectief biedt vergelijkbaar met het Integraal huisvestingsplan (IHP).

Omschrijving (label)
Begroting 2021