Meer
Publicatiedatum: 05-11-2020

Inhoud

Terug

Integraal plan lokalen bewegingsonderwijs

Integraal plan lokalen bewegingsonderwijs

Omschrijving (toelichting)

We hebben behoefte aan nader inzicht in de huidige capaciteit en kwaliteit van onze gymzalen in relatie tot gebruik voor bewegingsonderwijs. Hiervoor willen we een integraal plan opstellen dat een meerjarenperspectief biedt vergelijkbaar met het Integraal huisvestingsplan (IHP).

Omschrijving (label)
Begroting 2021