Omschrijving (toelichting)

In 2021 wordt gewerkt met Omgevingstafels. De Omgevingstafel wordt ingezet bij initiatieven, die een grote rol spelen bij de directe woonomgeving van omwonenden. Door naast interne en externe adviseurs ook te praten met (een vertegenwoordiging van) omwonenden wordt het project verrijkt.

Omschrijving (label)
Begroting 2021