Omschrijving (toelichting)

In 2020 is de basis voor de brede frontoffice neergezet. Voor 2021 wordt deze basis verder uitgebouwd door meer gestandaardiseerde vragen en aanvragen van verschillende backoffices toe te voegen aan de frontoffice. Hierdoor zijn we in staat om vragen van inwoners en ondernemers snel en in één keer af te handelen.

Omschrijving (label)
Begroting 2021