Omschrijving (toelichting)

We zijn een onderzoek gestart om op basis van de Sport- en Beweegvisie Gooise Meren te komen tot een meer geharmoniseerd beheer- en tariefstelsel voor de buitensportaccommodaties. In 2020 wordt een raadsvoorstel ter zake voorgelegd. Afhankelijk van de besluitvorming zal in 2021 een aanvang met de implementatie gemaakt worden.

Omschrijving (label)
Begroting 2021