Omschrijving (toelichting)

De huur- en erfpachtovereenkomsten worden getoetst aan de vigerende wetgeving, met name de wet Markt & Overheid. 

Niet correcte huren zullen waar mogelijk worden gecorrigeerd. 

Omschrijving (label)
Begroting 2021