Omschrijving (toelichting)

Wij zijn lid van Operatie Steenbreek. We communiceren breed over het belang van vergroening en stimuleren inwoners met behulp van financiële bijdragen om tuinen te ontharden, groene daken aan te leggen, een regenton te plaatsen en/of af te koppelen. Te veel bestrating in de tuinen zorgt namelijk voor problemen tijdens hoosbuien en aanhoudende droogte, vermindert de biodiversiteit en zorgt voor opwarming van de kernen. In 2021 proberen we meer inwoners te bereiken dan afgelopen jaren.

Omschrijving (label)
Begroting 2021