Omschrijving (toelichting)

• We evalueren onze dienstverlening vanuit de positie van de cliënten en we evalueren een aantal werk- en/of bedrijfsprocessen , om te bezien of deze processen efficiënter en effectiever uitgevoerd kunnen worden en bespaarmogelijkheden opleveren.
• De opdracht voor administratieve lastenverlichting in de zorgketen wordt in een lokaal en regionaal project uitgewerkt. Dit zal ook effect hebben op de dienstverlening.
• Plan 18. Wij ondersteunen ouders en jongeren op maat bij de overgang naar volwassenheid indien zij daar niet op eigen kracht of met steun van hun eigen ouders toe in staat zijn
• Verbetering van de dienstverlening vindt plaats door de midoffice van de USD onder te brengen in de frontoffice KCC van de gemeente.

Omschrijving (label)
Begroting 2021