Omschrijving (toelichting)

Ook in 2021 blijven we projecten en activiteiten faciliteren die bijdragen aan een duurzamer Gooise Meren. Dit betekent dat we adviseren en/of een financiële bijdrage geven. Daarnaast continueren we het Initiatievenfonds Duurzaam Gooise Meren dat inzet op financiële ondersteuning van initiatieven die bijdragen aan de doelen van het Actieplan Samen Sneller Duurzaam 2017 – 2022.
• Doorzetten professionalisering organisatiestructuur
We zetten in op de verdere ontwikkeling van de 'Stichting Gerben Struik' en de rol van de externe Ambassadeurs Samen Sneller Duurzaam en we blijven een bijdrage leveren aan de diverse overlegstructuren binnen Samen Sneller Duurzaam.
• Concrete samenwerkingsafspraken
We verbinden de opgaven uit de gemeentelijke Interne Duurzaamheidsagenda aan de duurzame opgaven van Samen Sneller Duurzaam. Om samen met elkaar tot duurzame impact in Gooise Meren te komen werken we aan een Kompas voor samenwerking en een Impactplan.
• Leren samenwerken
We zoeken met onze partners aansluiting bij ontwikkelingen als Wijk- en kerngericht Werken. We willen leren van- en met elkaar hoe deze samenwerking het best werkt en welke vaardigheden en rollen hierbij passen.

Omschrijving (label)
Begroting 2021