Meer
Publicatiedatum: 05-11-2020

Inhoud

Terug

Het bieden van een uitgebreid aanbod voor laaggeletterde inwoners

Het bieden van een uitgebreid aanbod voor laaggeletterde inwoners

Omschrijving (toelichting)

In de Regio Gooi en Vechtstreek wordt al stevig ingezet op laaggeletterdheid. Om het aantal laaggeletterden nog verder omlaag te brengen, stellen de regiogemeenten een integraal actieplan op. De uitvoering hiervan start in het eerste kwartaal van 2021.

Omschrijving (label)
Begroting 2021