Omschrijving (toelichting)

Door decentralisatie (naar de regiogemeenten) van de middelen voor beschermd wonen (vanaf 2022) en de verdere afbouw van het beschermd wonen maken het noodzakelijk om met de regiogemeenten opnieuw te kijken welke taken we nog gezamenlijk via de regionale begroting willen financieren en welke taken we lokaal gaan financieren.

Omschrijving (label)
Begroting 2021