Omschrijving (toelichting)

We beoordelen samen met organisaties hoe het staat met de doelmatige besteding van de verschafte middelen. Met Stichting Versa zetten we in 2021 het ontwikkeltraject voort dat in de 2e helft van 2020 is gestart, ter voorbereiding op het toekennen van een meerjarige subsidie.

Omschrijving (label)
Begroting 2021