Omschrijving (toelichting)

De Boa treedt op als er zaken zijn die niet goed zijn voor de veiligheid en leefbaarheid in Gooise Meren. Doel van dit optreden is de leefbaarheid of veiligheid op een bepaalde plek te herstellen. Afhankelijk van de geconstateerde overtreding wordt bepaald welke maatregel de Boa neemt. Dit kan zijn een ordegesprek, officiële waarschuwing of een proces-verbaal.

Omschrijving (label)
Begroting 2021