Omschrijving (toelichting)

Zoals in de Perspectiefnota 2021-2024 is aangegeven, is er is een huisvestingsonderzoek beschikbaar waarin scenario’s zijn opgenomen ten aanzien van het gebruik van de gemeentewerven. Dit betekent dat er de komende tijd keuzes gemaakt moeten worden ten aanzien van het gebruik van de gemeentewerven.

Omschrijving (label)
Begroting 2021