Omschrijving (toelichting)

Wanneer een samenleving deels tot stilstand komt, zijn de economische gevolgen groot. Bedrijven kunnen tot (tijdelijke) sluiting overgaan en werknemers gaan verplicht thuiswerken. Van de ene dag op de andere drogen inkomstenbronnen op, komen banen in gevaar, stoppen mensen met geld uitgeven uit angst voor slechtere tijden en krijgen daardoor nog meer bedrijven het moeilijk. Deze vicieuze economische cirkel willen we als overheid zo veel mogelijk voorkomen. Daarom zijn er naast de maatregelen op rijksniveau door Gooise Meren maatregelen getroffen om bedrijven zo veel mogelijk te ondersteunen om zodoende werkgelegenheid te behouden. In 2021 kijken we wederom wat nodig is en spelen daar op in binnen de mogelijkheden die er zijn.

Omschrijving (label)
Begroting 2021