Omschrijving (toelichting)

Veilig Thuis is het advies- en meldpunt voor huiselijk geweld en kindermishandeling. Veilig Thuis is er voor slachtoffers, plegers en bezorgde omstanders en staat hen met raad en daad bij. Ook de professionals in het veld, bijvoorbeeld uit het onderwijs en het maatschappelijk werk, kunnen bij een vermoeden van huiselijk geweld of kindermishandeling met Veilig Thuis schakelen. Hiervoor wordt gewerkt met de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling.

Omschrijving (label)
Begroting 2021