Omschrijving (toelichting)

Kompas op groen wordt een centraal ontmoetingspunt voor activiteiten rond de energietransitie in de Gooi en Vechtstreek. Het plan is de expositie en een educatieprogramma voor basisscholen rond te laten reizen in openbaar toegankelijke ruimten als bibliotheken en gemeentehuizen zodra de ontwikkelingen rond de Corona crisis dat weer toelaten. Met Kompas op groen wordt ingespeeld op het verlangen naar een schone, groene leefomgeving. Het doel is een impuls te geven aan de overgang naar duurzaam wonen in de regio Gooi en Vechtstreek. Dat doen we door oud en jong bij het thema te betrekken.

Omschrijving (label)
Begroting 2021