Omschrijving (toelichting)

Het programma Inclusie is gestart in mei 2018. In 2021 evalueren we het programma en wordt er een voorstel voor het vervolg ontwikkeld. Hierbij zal actieve participatie van inwoners en organisaties plaats vinden. Vanwege Covid-19 zal het programma in 2021 inzetten op een combinatie van kleinschalige ontmoetingen en online bijeenkomsten

Omschrijving (label)
Begroting 2021