Omschrijving (toelichting)

We borgen een duurzame ondersteuningsstructuur om vrijwilligers te werven, behouden, ondersteunen, erkennen en waarderen. We subsidiëren de vrijwilligerscentrale van stichting Versa en geven eenmalige subsidies. In 2021 gaan we in overleg met vrijwilligersorganisaties om te zien of versterking van de huidige ondersteuningsstructuur nodig is of niet.

Omschrijving (label)
Begroting 2021