Omschrijving (toelichting)

De taken van het ZVHGV worden verder uitgebreid. De pilots MDA++ en Radicalisering en Extremisme worden sinds september 2019 door het ZVHGV uitgevoerd en sinds 2020 ook de pilot Mensenhandel en uitbuiting. Het ZVHGV gaat verder met de positionering als facilitator overleggen, kennis/expertisecentrum en adviesinstrument voor gemeenten.

Omschrijving (label)
Begroting 2021