Omschrijving (toelichting)

In 2021 wordt de Interne Duurzaamheidsagenda wordt op een aantal punten verder ontwikkeld.
1 )De visie en bijhorende ambities worden aangescherpt en verhelderd.
2) De CO2 footprint van de gemeentelijke organisatie wordt gekoppeld aan de Interne Duurzaamheidsagenda.
3) Er wordt een Interne Uitvoeringsagenda opgesteld met concrete actiepunten.
4) Medewerkers van de gemeente Gooise Meren worden nog meer deelnemer gemaakt van de Interne Duurzaamheidsagenda.

Omschrijving (label)
Begroting 2021