Omschrijving (toelichting)

Sommige personen volharden in dit gedrag of ‘groeien door’, vaak in combinatie met gedrags- of psychische problemen, verward gedrag, verslaving of andere problematiek. Een integraal op de persoon toegesneden (mix van) interventie(s) is een succesvolle manier om deze personen aan te pakken. Wij werken aan de doorontwikkeling van de persoonsgerichte aanpak voor:

  • personen die in aanraking geweest zijn met de politie;
  • personen die overlast veroorzaken in de woonomgeving;
  • personen met verward gedrag.

Hiervoor is de inzet en expertise van de beleidsterreinen zorg en veiligheid vereist. Bij de persoonsgerichte aanpak wordt nadrukkelijk de samenwerking gezocht met het team maatschappelijk zorg van de Uitvoeringsdienst Sociaal domein, de afdeling Mens en Omgeving, de politie en met zorgpartners.

Omschrijving (label)
Begroting 2021