Omschrijving (toelichting)

We blijven ons doorlopend inzetten in de bestaande centrummanagement overleggen in de verschillende kernen. Centrummanagement is een middel om de samenwerking tussen gemeente en partijen die nauw betrokken zijn bij ontwikkelingen in met name economische centra te versterken.

Omschrijving (label)
Begroting 2021