Omschrijving (toelichting)

Het streven is om in 2021 70% van de aanvragen of aangiften van burgerzaken producten digitaal te ontvangen. Het gaat hier om het doorgeven van adreswijzigingen, aanvragen van uittreksels BRP en burgerlijke stand akten, het melden van huwelijksaangifte en overlijdensaangifte. Dit bereiken wij door de aanvraagwijze via de website zo gebruiksvriendelijk en efficiënt mogelijk te maken, snelle afhandeltermijnen en doelgerichte communicatie. Hierbij wordt rekening gehouden met de minder digivaardige inwoners en met ruimte om maatwerk te bieden waar dat nodig is.

Omschrijving (label)
Begroting 2021