Omschrijving (toelichting)

Voor de verzekering is taxatie van onze kunstcollectie noodzakelijk. Deze taxatie wordt nu ook gebruikt om in beeld te krijgen wat de huidige waarde is van onze collectie, ook van het deel dat afgestoten wordt. Naast waardebepaling vindt een inhoudelijke beoordeling plaats van de kunstobjecten.

Omschrijving (label)
Begroting 2021