Omschrijving (toelichting)

De mening van inwoners is belangrijk. Om die mening periodiek en digitaal te peilen gaan we verder met het inwonerpanel Gooise Meren Spreekt. Het panel heeft een groot aantal deelnemers (circa 2.900) en is goed in te zetten voor belangrijke onderwerpen. Er is een mooie verdeling in de verhouding man/vrouw (51%/49%) en verdeling over de verschillende kernen. In 2021 vinden er minimaal twee onderzoeken plaats onder de leden van het inwonerspanel. Alle resultaten worden gepubliceerd op www.gooisemerenspreekt.nl.

Omschrijving (label)
Begroting 2021